Search form

Προμήθεια αυτόματου απολυμαντή εύκαμπτων ενδοσκοπίων (πλυντήριο ενδοσκοπίων)

  • Κεντρική Σελίδα
  • /
  • Προμήθεια αυτόματου απολυμαντή εύκαμπτων ενδοσκοπίων (πλυντήριο ενδοσκοπίων)
Προμήθεια αυτόματου απολυμαντή εύκαμπτων ενδοσκοπίων (πλυντήριο ενδοσκοπίων)

Προμήθεια αυτόματου απολυμαντή εύκαμπτων ενδοσκοπίων (πλυντήριο ενδοσκοπίων), CPV: 33168000-5, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρω (24.800,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ σύμφωνα με τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της παρούσας πρόσκλησης.

Διαβάστε περισσότερα