Search form

Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή του video γαστροσκοπίου

Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή του video γαστροσκοπίου

Το 424 ΓΣΝΕ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει την πρόσκληση υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016   για την «Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή του video γαστροσκοπίου», CPV: 50420000-5, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας τεσσάρων χιλιάδων εκατόν σαράντα μία ευρω και δεκαέξι λεπτά (4.141,16€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα