Search form

Προμήθεια αλεύρου, φέτας και εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου

Προμήθεια αλεύρου, φέτας και εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια αλεύρου, φέτας και εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου για τις ανάγκες των Μονάδων ΣΞ, ΠΝ και ΠΑ της νήσου Λέσβου, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σε κάθε είδος ξεχωριστά, η οποία δεν θα υπερβαίνει την καθορισθείσα ως μέγιστη αποδεκτή τιμή από την 98 ΑΔΤΕ, εκτιμώμενης αξίας εκατόν ενενήντα εννιά χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα ευρώ (199.470,00), χωρίς ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα