Search form

ΝΙΜΤΣ - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 01/2019

ΝΙΜΤΣ - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 01/2019

Το ΝΙΜΤΣ θα προβεί στη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού  με  κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, με αντικείμενο την προμήθεια ακτινολογικών φιλμ του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα