Search form

Κατασκευή ΣΟΑ 12 Διαμερισμάτων

Κατασκευή ΣΟΑ 12 Διαμερισμάτων

Το Δ΄ΣΣ/ΔΜΧ προκηρύσσει βάσει της Φ.917.1.3/1/510752/Σ.94/13 Ιαν 2023/ΓΕΣ/Γ2 απόφασης, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), Ανοικτή Διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Κατασκευή ΣΟΑ 12 Διαμερισμάτων στην Ορεστιάδα Ν. Έβρου» με προϋπολογισμό 2.008.064,51€ (δύο εκατομμύρια οκτώ χιλιάδες εξήντα τέσσερα ευρώ και πενήντα ένα λεπτά) πλέον Φ.Π.Α. 24%. Οι κωδικοί CPV του έργου είναι: 45216200-6. Ο κωδικός NUTS είναι EL511.

Διαβάστε περισσότερα