Search form

441 ΑΒΥΥ - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 04/2020

441 ΑΒΥΥ - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 04/2020

Προκηρύσσεται Συνοπτικός Διαγωνισμός υπ’ αριθμ. 04/2020 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την προμήθεια των υλικών «Οδοντιατρικές Μονάδες, CPV:33192400-6» προϋπολογισμού 40.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και νόμιμων κρατήσεων 14,23068% υπέρ τρίτων.

Διαβάστε περισσότερα