Search form

441 ΑΒΥΥ - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 04/2019

441 ΑΒΥΥ - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 04/2019
29/05/2019 13:06

Προκηρύσσουμε Συνοπτικό Διαγωνισμό υπ’αριθμ 04/2019 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την προμήθεια είκοσι (20) αυτόματων εξωτερικών απινιδιστών για την κάλυψη αναγκών της 441 ΑΒΥΥ.

Διαβάστε περισσότερα