Search form

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 34/2019

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 34/2019
20/06/2019 14:17

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 34/2019 για την προμήθεια «Οδοντιατρικά Εργαλεία Χειρός», CPV: 33131000-7, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας δεκαεπτά χιλιάδων εκατόν τριάντα ευρώ (17.130,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα