Search form

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 99/2018

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 99/2018

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια  Συνοπτικού επαναληπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 99/2018 για την προμήθεια «Προϊόντων Αίματος», CPV:33141510-8, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας τριάντα ένα χιλιάδων εκατόν σαράντα επτά ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (31.147,34€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα