Search form

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 95/2018

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 95/2018

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια διαγωνισμού  υπ’αριθμ 95/2018 για την «Προμήθεια συστήματος κρυοβιοψίας για την Πνευμονολογική κλινική», συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι επτά χιλιάδων διακοσίων ογδόντα  ευρώ (27.280,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα