Search form

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 86/2020

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 86/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 86/2020, για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την αποκατασταση του αυτοκινούμενου χειρουργείου (Απινιδωτής)», CPV: 33182100-0, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας τριών χιλιάδων εβδομήντα πέντε ευρώ (3.075,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα