Search form

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 85/2020

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 85/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 85/2020, για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την αποκατασταση του αυτοκινούμενου χειρουργείου (Αιματολογικός αναλυτής)», CPV: 38434520-7, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας επτά χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα ευρώ (7.380,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα