Search form

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 84/2020

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 84/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 84/2020, για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την αποκατασταση του αυτοκινούμενου χειρουργείου (Ακτινολογικό μηχάνημα και εμφανιστήριο ακτινολογικού)», CPV: 33111000-1, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας σαράντα εννέα χιλιάδων διακοσίων ευρώ (49.200,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα