Search form

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 71/2019

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 71/2019

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια  Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 71/2019 για την «Προμήθεια Aναβάθμιση υπαρχόντων servers και προμήθεια εφεδρικών », CPV: 30200000-1, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι δύο χιλιάδων τετρακοσίων δεκαεννέα ευρώ (22.419,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα