Search form

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 51/2019

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 51/2019

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 51/2019 για την προμήθεια «« Διατάξεις Μετάγγισης Αίματος»  , CPV: 33194210-1 , συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας τριάντα πέντε  χιλιάδων εξακοσίων δέκα ευρώ και εξήντα οχτώ  λεπτών (35.610,68€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα