Search form

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 152/2018

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 152/2018

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια: Επαναληπτικό Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 152/2018 για τη συντήρηση για την ενεργοποίηση του θεραπευτικού τμήματος του θαλάμου ιωδίου, CPV: 50421000-2, συνολικής προϋπολογισθείσας εκτιμώμενης αξίας εννέα χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι ευρώ (9.920,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα