Search form

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 138/2019

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 138/2019

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια  Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 138/2019 (αρχικός:15/2019) για την προμήθεια «Υποκατάστατα πλάσματος και παρεντερικά διαλύματα», CPV:33621400-3, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας πενήντα τεσσάρων χιλιάδων  διακοσίων σαράντα ευρώ (54.240,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα