Search form

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 110/2018

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 110/2018

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 110/2018 για την προμήθεια «Συσκευές Ακτινοδιαγνωστικής», CPV:33124200-7, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα χιλιάδων  (70.000,00€) ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα