Search form

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 109/2018

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 109/2018

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 109/2018 για την προμήθεια «Iατρικές συσκευές φαρμακευτικά προϊόντα», CPV:33000000-0, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας σαράντα τριών χιλιάδων επτακοσίων είκοσι έξι (43.726,00€) ευρώ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα