Search form

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 108/2018

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 108/2018

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 108/2018 για την προμήθεια «ΣΩΛΗΝΙΣΚΟΙ», CPV:33141220-8, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας τριάντα εννέα χιλιάδων   (39.000,00€) ευρώ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα