Search form

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 107/2018

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 107/2018

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 107/2018 για την προμήθεια «Διατάξεις νεφρικής υποστήριξης», CPV:33181000-2, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας τριάντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (34.300,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα