Search form

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 102/2018

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 102/2018

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 102/2018 για την προμήθεια «Οδοντιατρικά και Παραοδοντιατρικά Όργανα και Συσκευές», CPV: 33130000-0, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας σαράντα εννέα χιλιάδων (49.000,00€) ευρώ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα