Search form

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 100/2018

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 100/2018

Το 424 ΓΣΝΕ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 100/2018 για την προμήθεια «Εργαλείων Χειρουργείου», CPV:33162200-5, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας σαραντατριών χιλιάδων    επτακοσίων  τεσσάρων (43.704,00€) ευρώ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα