Search form

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 06/2019

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 06/2019

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια  Συνοπτικού Διαγωνισμού  με αριθμό διακήρυξης 6/2019 για την «Ανιχνευτικό σύστημα ραδιοσημασμένου λεμφαδένα φρουρού», CPV: 33100000-1, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας δέκα πέντε  χιλιάδων επτακοσίων σαράντα οχτώ ευρώ (15.748,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα