Search form

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 05/2019

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 05/2019

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού  «Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των συστημάτων πυρανίχνευσης-κατάσβεσης και πυροσβεστήρων», CPV:35111500-0, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι μίας χιλιάδων διακοσίων δεκατριών ευρώ (21.213,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα