Search form

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 04/2019

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 04/2019

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια  Συνοπτικού Διαγωνισμού  με αριθμό διακήρυξης 4/2019 για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την πιο ασφαλή αντιμετώπιση των περιστατικών του χειρουργείου», CPV: 33162100-4, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ (20.274,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα