Search form

Στρατιωτικά Μετάλλια

1. Τα Στρατιωτικά Μετάλλια διακρίνονται σε πολεμικά, τα οποία είναι: το Αριστείο Ανδραγαθίας, το Αριστείο Ανδρείας, ο Πολεμικός Σταυρός, το Μετάλλιο Εξαιρέτων Πράξεων και τα Αναμνηστικά Μετάλλια Πολέμων (1940-41, 41-45, Κορέας και Κύπρου) και σε μη πολεμικά, τα οποία είναι: το Μετάλλιο Εξόχου Πρά­ξεως, το Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας και το Μετάλλιο Ευδοκίμου Υπηρεσίας.

2. Τα πολεμικά μετάλλια απονέμονται μόνο σε καιρό πολέμου ή σε περιπτώσεις κατά τις οποίες στρατιωτικοί εντάσσονται, με εντολή της ελληνικής Κυβερνήσεως, σε μονάδες με πολεμική δράση εκτός της Επικράτειας. Κατ’ εξαίρεση, πολεμικά μετάλλια, εκτός του Αριστείου Ανδραγαθίας και του Αριστείου Ανδρείας, δύνανται να απονέμονται και σε μη πολεμικές περιόδους, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες στρατιωτικοί διατίθενται και μετέχουν σε ενέργειες εναντίον ενόπλων ομάδων ή ατόμων, στρεφομένων κατά της έννομης τάξης και ασφάλειας.

3. Μη στρατιωτικά μετάλλια, που απονέμονται σε Έλληνες στρατιωτικούς, δεν φέρονται.


Πολεμικά Στρατιωτικά Μετάλλια:

1. Το Αριστείο Ανδραγαθίας

2. Το Αριστείο Ανδρείας

3. Ο Πολεμικός Σταυρός (τρεις τάξεις Α΄, Β΄ και Γ΄)

4. Το Μετάλλιο Εξαιρέτων Πράξεων

5. Τα Αναμνηστικά Μετάλλια (περιόδου 1940-41 και 41-45, Κορέας και Κύπρου)


Μη Πολεμικά Στρατιωτικά Μετάλλια:

1. Μετάλλιο Εξόχου Πράξεως

2. Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας (τρεις τάξεις Α΄, Β΄ και Γ΄)

3. Μετάλλιο Ευδοκίμου Υπηρεσίας (τρεις τάξεις Α΄, Β΄ και Γ΄)