Search form

Το Κέντρο Εκπαίδευσης Πυροβολικού (ΚΕΠΒ) βρίσκεται στο νότιο τμήμα της Θήβας. Η συνολική του έκταση μαζί με το πεδίο βολής είναι 17.224 στρέμματα. Σε μία πευκόφυτη έκταση 2.394 στρεμμάτων διαθέτει όλες τις απαιτούμενες εγκαταστάσεις για την υποδοχή και εκπαίδευση νεοσυλλέκτων οπλιτών. Είναι δυναμικότητος 1800 ανδρών και διαθέτει ανακαινισμένους χώρους στο μεγαλύτερο μέρος του. Διαθέτει σύγχρονα κυλικεία με ταυτόχρονη δυνατότητα εξυπηρέτησης 500 καθημένων οπλιτών, δορυφορικούς δέκτες-τηλεοράσεις, αίθουσα INTERNET, κλειστό γυμναστήριο, θερινό κινηματογράφο, μνημεία, Μουσείο Πυροβολικού, στεγασμένους και υπαίθριους χώρους εντευκτηρίων, πλήρως εξοπλισμένο ιατρείο-οδοντιατρείο και αναρρωτήριο. Επίσης διαθέτει εγκαταστάσεις πλυντηρίων-σιδερωτηρίων και μαγειρείων-εστιατορίων. Το πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) που λειτουργεί στο ΚΕΠΒ αναλαμβάνει την εκπαίδευση των οπλιτών στην ειδικότητα του οδηγού αυτοκινήτου.

Το Κέντρο Εκπαίδευσης Πυροβολικού προήλθε από την συγχώνευση δύο ιστορικών Σχηματισμών του Πυροβολικού, του Ειδικού Κέντρου Εκπαίδευσης Οπλιτών Πυροβολικού (ΕΚΕΟΠ) με έδρα την Μαγούλα και του Συντάγματος Υποδοχής Πυροβολικού (ΣΥΠ) με έδρα την Νέα Πέραμο. Ο συγκροτηθείς Σχηματισμός, τον Ιανουάριο του 1955 ονομάστηκε Κέντρο Εκπαίδευσης Πυροβολικού (ΚΕΠ) με έδρα την Θήβα. Την 8η Φεβρουαρίου 1971, το ΚΕΠ ανασυγκροτείται και μετονομάζεται σε ΚΕΠΒ, ονομασία που διατηρεί έως σήμερα. Το ΚΕΠΒ, στην πολύχρονη ιστορία του, έχει υποδεχθεί και εκπαιδεύσει νεοσύλλεκτους οπλίτες και Στελέχη τόσο του Πυροβολικού όσο και άλλων Όπλων-Σωμάτων.

Alt

Σύμφωνα με τη μυθική παράδοση, ο Kάδμος, γιος του Aγήνορος, βασιλιά της Φοινίκης, ανέγειρε τα τείχη της Καδμείας, της φημισμένης ακρόπολης της Θήβας, με τη βοήθεια του Αμφίονος και του Ζήθου, γιων του Δία και της Αντιόπης. Από τον ιδρυτή της Καδμείας καταγόταν το γένος των Λαβδακιδών (Λάιος, Οιδίποδας κ.ά.), που ενέπνευσε, με την τραγική μοίρα του, πολλούς δραματικούς ποιητές. Η Θήβα κατοικήθηκε κατά τους Νεολιθικούς Χρόνους, αποτέλεσε ισχυρό οικισμό κατά την Πρωτοελλαδική και τη Μεσοελλαδική Εποχή, έφθασε δε σε ύψιστο σημείο ανάπτυξης κατά τη Μυκηναϊκή Περίοδο (1600-1100 π.Χ.). Κατά τους Γεωμετρικούς και τους Αρχαϊκούς Χρόνους τέθηκε επικεφαλής των βοιωτικών πόλεων και αποτέλεσε ισχυρό αντίπαλο της Αθήνας. Διαδραμάτισε ηγετικό ρόλο στον ελληνικό χώρο κατά την Κλασική Περίοδο (371-362 π.Χ.), με επικεφαλής τον Επαμεινώνδα και τον Πελοπίδα. Μετά τη μάχη της Χαιρώνειας (338 π.Χ.) και την ολοκληρωτική καταστροφή της από τους Μακεδόνες (335 π.Χ.) η Θήβα δεν μπόρεσε να ανακτήσει την παλαιότερη δύναμή της. Την παρακμή που επέφεραν στην πόλη η Ρωμαιοκρατία και οι βαρβαρικές επιδρομές διαδέχθηκε περίοδος οικονομικής άνθησης (8ος-12ος αι.), χάρη στην παραγωγή και την επεξεργασία μεταξιού, τη βαφή υφασμάτων και την κατασκευή ταπήτων. Ακολούθησαν η Φραγκοκρατία (12ος-15ος αι.) και η Τουρκοκρατία (15ος-19ος αι.), περίοδος κατά την οποία ο ελληνικός πληθυσμός μειώθηκε αισθητά. Η πόλη απελευθερώθηκε με τη μάχη της Πέτρας, το Σεπτέμβριο του 1829.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ: 

Κέντρο Εκπαίδευσης Πυροβολικού
ΘΗΒΑ
Τ.Κ. 32200
ΣΤΓ 1009

Το ΚΕΠΒ εξυπηρετείται από το 1009 Στρατιωτικό Ταχυδρομικό Γραφείο το οποίο βρίσκεται εντός του Στρατοπέδου του.


ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

α.   22620-27760 Τηλεφωνικό Κέντρο 
β.   22620-27590 Τηλεφωνικό Κέντρο 
γ.   22620-21725 Γραφείο Στρατολογίας 
δ.   22620-27040 Επόπτης Ασφαλείας 
ε.   22620-26332 Γραφείο Ιατρού 
στ.  22620-22856 Υπασπιστήριο ΚΕΠΒ 
ζ.   302 - 241 Διοικητής 2ης Μοίρας - ΑΥΔΜ
η.   291 - 288 Διοικητής 3ης Μοίρας - ΑΥΔΜ
θ.   258 - 233 Διοικητής 4ης Μοίρας - ΑΥΔΜ
ι.    244 Ιατρεία ΚΕΠΒ
ια.  301 Γραφείο Ψυχολογικής Υποστήριξης
ιβ.  213 Υπασπιστήριο ΚΕΠΒ


ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

Fax: 2262022856
E-mail: kepv-2eg@army.gr


ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ

Σημείο αναχώρησης από Αθήνα ΚΤΕΛ Λιοσίων :