Search form

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ


Η ιδέα της συγκροτήσεως των Ειδικών Δυνάμεων ανήκει στον εικοστό αιώνα. Εντούτοις όμως η καταδρομική επιχείρηση, η καταδρομή, έχει τις ρίζες της στην ελληνική μυθολογία και συγκεκριμένα στην Ιλιάδα. Ενδεικτικά δύναται να αναφερθεί η επιτυχής σχεδίαση και εκτέλεση της επιχείρησης «Δούρειος Ίππος» από το Βασιλιά Οδυσσέα για την κατάληψη της Τροίας, αλλά και η εξίσου σημαντική και όχι τόσο γνωστή επιχείρηση της κλοπής των αλόγων του Βασιλέα Ρήσου από τον Οδυσσέα που προηγήθηκε της επιχείρησης «Δούρειος Ίππος». Από τη μυθική εποχή και μέχρι το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο η Παγκόσμια Ιστορία έχει καταγράψει πολλές αξιόλογες καταδρομικές επιχειρήσεις με τη μορφή κυρίως στρατηγικών τεχνασμάτων, αιφνιδιαστικών εγχειρημάτων και ανορθόδοξης δράσης ατάκτων. Κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου συγκροτήθηκαν για πρώτη φορά και έδρασαν πολλές και ποικίλες Μονάδες Καταδρομών με άριστα αποτελέσματα. Η εντυπωσιακή παρουσίαση και δράση τους κατά τη διάρκεια του πολέμου οδήγησαν μετά το τέλος του στη διατήρηση και στην ανάπτυξή τους.

Ο θρυλικός ΄΄Ιερός Λόχος΄΄, οργανωμένος και επανδρωμένος από εθελοντές Αξιωματικούς, πολέμησε στο πλευρό των συμμάχων κατά την περίοδο 1943-45 στη Βόρεια Αφρική και στα νησιά του Αιγαίου Πελάγους, όπου διακρίθηκε και αποτέλεσε την αφετηρία των Ελληνικών Ειδικών Δυνάμεων. Ο Ιερολοχίτης Σχης Ανδρέας Καλλίνσκη πέτυχε, μετά από πρότασή του προς την Ελληνική Στρατιωτική ηγεσία, την ίδρυση το Δεκέμβριο του  1946 των πρώτων 40 Λόχων Ορεινών Καταδρομών (Λ.Ο.Κ). Έκτοτε ακολούθησαν πολλά οργανωτικά βήματα και αλλαγές για να φθάσουμε, στη σημερινή μορφή των Ειδικών Δυνάμεων.

Πιστεύουμε  ότι κάθε θετική εξέλιξη στο χώρο των Ειδικών Δυνάμεων έχει ως αφετηρία το όραμα της Ηγεσίας, το οποίο πρέπει να διαχέεται προς τη βάση. Με αυτό τον τρόπο, όλοι μαζί, γνωρίζοντας τη γενική κατεύθυνση, εργαζόμαστε για τη βελτίωση των Ειδικών Δυνάμεων σε κάθε τομέα.

Σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, αποτελούμε την «αιχμή του δόρατος» του Στρατού μας και θεωρείται βέβαιο ότι η επιτυχία στην εκτέλεση της αποστολής μας, θα επηρεάσει σημαντικά, την έκβαση των όποιων επιχειρήσεών του. Αυτό μας δημιουργεί αυξημένες υποχρεώσεις στην ειρήνη, οπότε η κύρια αποστολή μας είναι η προετοιμασία για τον πόλεμο και κατ΄ επέκταση η αποτροπή του.

Οι Ειδικές Δυνάμεις στηρίζονται στο ξεχωριστό και επίλεκτο προσωπικό τους, στην άριστη και ρεαλιστή εκπαίδευσή τους και στο εξειδικευμένο υλικό που διαθέτει για κάθε αποστολή. Γι’ αυτό η προσπάθειά μας επικεντρώνεται σ’ αυτές τις τρεις κατευθύνσεις, που αποτελούν τους βασικούς πυλώνες του όλου οικοδομήματός τους.


Προσωπικό

Είναι ο «ακρογωνιαίος λίθος» σ΄ όλο το οικοδόμημα. Από τη σωστή επιλογή και το μετέπειτα χειρισμό του, εξαρτάται η μαχητική ικανότητα των Μονάδων μας. Το αποτέλεσμα θα διατηρήσει το θρύλο του ΄΄ Ηρωικού Καταδρομέα΄΄.

Στο χειρισμό του προσωπικού οι λέξεις κλειδιά είναι Αξιοκρατία, Διαφάνεια, Ποιότητα. Με χρηστή Ηγεσία και Διοίκηση, διατηρούμε το ηθικό στα υψηλότερα δυνατά επίπεδα.

Επιπρόσθετα στις Ειδικές Δυνάμεις, λειτουργούν οι έννοιες κινήτρων και κριτηρίων επιλογής για όλους, ώστε να αυξηθεί ο αριθμός αυτών  που θέλουν και να επιλέξουμε τους καλύτερους από αυτούς που μπορούν.

Ο τρόπος δράσεως των μονάδων μας (ταχύτητα ενεργείας - άμεση απεμπλοκή - ανεξάρτητη δράση) επιβάλλει την ύπαρξη ηγητόρων με βαθιές γνώσεις στη διεξαγωγή των επιχειρήσεων. Πρέπει να είναι άνθρωποι της δράσης, επίμονοι, υπομονετικοί, με αυτοπεποίθηση  και σταθερότητα στις αποφάσεις, με ανεπτυγμένο το αίσθημα της ευθύνης,  της πρωτοβουλίας και της αυταπάρνησης.


Εκπαίδευση

Ο σκοπός της εκπαίδευσης είναι η δημιουργία μαχητών, οι οποίοι να μπορούν να νικήσουν στη μάχη. Η κύρια προσπάθειά μας στην ειρήνη δίδεται στην εκπαίδευση.

Στις Ειδικές Δυνάμεις η «φιλοσοφία» της εκπαίδευσης συμφωνεί με τις επιχειρησιακές αποστολές των Μονάδων. Ιδιαίτερο βάρος δίδεται στα αντικείμενα, που άμεσα θα αντιμετωπισθούν στις επιχειρήσεις.

Κάτω απ΄ αυτό το πρίσμα δίδεται έμφαση :

*   Στην ατομική τακτική εκπαίδευση ημέρα και νύχτα.

*   Στην τακτική εκπαίδευση μικρών κλιμακίων ημέρα και νύχτα.

*   Στις βολές όλων των όπλων και όλων των τύπων πυρομαχικών ημέρα και νύχτα.

*   Στην άριστη φυσική κατάσταση.

*   Στις Α΄ Βοήθειες στο Πεδίο της Μάχης.

 *   Στην εκπαίδευση ειδικοτήτων, η επιτυχής απόκτηση των οποίων πρέπει να θεωρείται καταξίωση για το προσωπικό μας.

 *   Στη διακλαδικότητα, με συνεχή εθισμό και βελτίωση της συνεργασίας του προσωπικού μας, με το αντίστοιχο των άλλων κλάδων.

*   Στα μέτρα ασφαλείας του προσωπικού κατά την εκπαίδευση.

 Όλο το προσωπικό γνωρίζει άριστα όλα τα υλικά και μέσα που διαθέτει η Μονάδα του, προκειμένου να τα χρησιμοποιήσει, όπου και όποτε καταστεί αναγκαίο.

   
Εξοπλισμός

Η εξέλιξη της τεχνολογίας, σε όλους τους τομείς του στρατιωτικού υλικού, επέβαλε την ανάγκη εξοπλισμού των μονάδων Ειδικών Δυνάμεων, με ό,τι πιο σύγχρονο υλικό ή μέσο κυκλοφορεί στην αγορά.

Η Διεύθυνση των Ειδικών Δυνάμεων παρακολουθεί τις διεθνείς τάσεις στην αγορά και προβαίνει ανάλογα σε προγραμματισμούς και ενέργειες για τη διαρκή ανανέωση και συμπλήρωση του υλικού των μονάδων της, σύμφωνα πάντα με τις αποστολές που κάθε μια αναλαμβάνει.

 Γνωρίζουμε  ότι ο νέος σύγχρονος εξοπλισμός δεν αποτελεί τη λύση  όλων των προβλημάτων. Η προσοχή μας λοιπόν διατηρείται πάντοτε στραμμένη στο προσωπικό, που χειρίζεται τα υλικά και μέσα και στην εξέλιξη των  τακτικών  και τεχνικών χρησιμοποίησής τους.

 Η Διεύθυνση Ειδικών Δυνάμεων, με την παρούσα Ιστοσελίδα, φιλοδοξεί να παρέχει αμφίδρομα κάθε αδιαβάθμητη πληροφορία στον Έλληνα πολίτη, φέρνοντάς τον εγγύτερα στις Ελληνικές Ειδικές Δυνάμεις.