Search form

Γενικά
 
Η στρατιωτική υποχρέωση (θητεία) διακρίνεται σε πλήρη και μειωμένη. Η διάρκεια της πλήρους θητείας είναι 24μηνη, ενώ της μειωμένης εννιάμηνη ή εξάμηνη. Ωστόσο δύναται ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας να αποφασίζει περαιτέρω μείωση της διάρκειας αυτών. Σήμερα, με την υπουργική απόφαση Φ. 421.4/204367/Σ.969/19-6-2009/ Απόφαση ΥΕΘΑ (ΦΕΚ 1224/22-6-2009,τ.Β) η διάρκεια της πλήρους θητείας των Δοκίμων Εφέδρων Αξιωματικών (ΔΕΑ) και των οπλιτών είναι 14 μήνες και 9 μήνες αντίστοιχα, ενώ η διάρκεια της μειωμένης θητείας εννιάμηνης διάρκειας είναι οκτώ μήνες.

ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΘΗΤΕΙΑ
Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Νόμου 3421/2005 (ΦΕΚ 302/13-12-2005 τ. Α' ), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 18 παρ. 2, 3 και 4 του ν.4609/19 (ΦΕΚ 67 Α ́/03-05-19), μεταφέρονται στους υπόχρεους μειωμένης θητείας, εφόσον επιθυμούν οι παρακάτω κατηγορίες οπλιτών:

α.  Εξάμηνης διάρκειας:
(1) Όλοι οι αδελφοί από τέσσερα (4) ή περισσότερα ζώντα αδέλφια
(2) Ο μόνος ή μεγαλύτερος γιος του οποίου και οι δύο γονείς είναι ανίκανοι για κάθε εργασία ή έχουν πεθάνει.
(3) Ο πατέρας δύο ζώντων τέκνων.
(4) Όσοι έχουν σύζυγο ανίκανη για κάθε εργασία.
(5) Οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού.3911
(6) Όσοι υπηρέτησαν ενόπλως με στρατιωτική ιδιότητα σε τακτικές ένοπλες δυνάμεις άλλου κράτους, πλην συμμαχικού ή μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών.
(7) Όσοι, μετά τη συμπλήρωση του τριακοστού πέμπτου έτους της ηλικίας τους, αποκτούν την Ελληνική Ιθαγένεια με πολιτογράφηση ή εγγράφονται σε μητρώα αρρένων ως αδήλωτοι, επειδή απέκτησαν την Ελληνική Ιθαγένεια λόγω γέννησής τους στο έδαφος της Ελληνικής Επικράτειας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν.3284/2004 (ΦΕΚ Α ́ 217).
 
β.  Εννιάμηνης διάρκειας (σήμερα υπηρετούν 8 μήνες) :
(1) Όλοι οι αδελφοί από τρία (3) ζώντα αδέλφια
(2) Ο μόνος ή μεγαλύτερος γιος γονέα που είναι ανίκανος για κάθε εργασία ή έχει συμπληρώσει το εβδομηκοστό έτος της ηλικίας του ή διατελεί σε χηρεία.
(3) Ο μόνος ή μεγαλύτερος γιος θανόντος γονέα ή άγαμης μητέρας.
(4) Ο πατέρας ενός ζώντος τέκνου.

γ. Σύμφωνα με το άρθρο 58 παρ. 1 του Νόμου 3421/2005 (ΦΕΚ 302/13-12-2005 τ. Α' ), ο μόνος ή ο μεγαλύτερος γιος ή αδελφός προσώπου που απεβίωσε κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του, με οποιαδήποτε ιδiότητα στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στα Σώματα και εξαιτίας αυτής, καθώς και όλοι οι γιοι ή αδελφοί προσώπου που απεβίωσε ή τραυματίστηκε εξαιτίας τρομοκρατικής ενέργειας, απολύονται οριστικά από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων μετά την συμπλήρωση χρόνου πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας τουλάχιστον τριών μηνών, εφόσον το επιθυμούν.