Search form

Επιχειρήσεις στα Πλαίσια του NATO & της Ε.Ε.

IFOR – SFOR 

(14 Δεκεμβρίου 1995 – 2 Δεκεμβρίου 2004)

Ως επακόλουθο της καταστροφικής και ολοκληρωτικής διαμάχης, που ξέσπασε στην παραπάνω πρώην επαρχία της Γιουγκοσλαβίας το Καλοκαίρι του 1991, η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ΟΑΣΕ, ανέλαβαν αρκετές πρωτοβουλίες για την εδραίωση της ειρήνης και του διαλόγου στην περιοχή.

Ο Ο.Η.Ε. με την υπ’ αριθμ. 713(1991) απόφαση της 25ης Σεπτεμβρίου 1991, κάλεσε όλα τα έθνη να εφαρμόσουν ένα γενικό «εμπάργκο» όπλων και στρατιωτικών υλικών εναντίον της πρώην Γιουγκοσλαβίας.

Στις αρχές του 1992 εγκαταστάθηκε στο έδαφος της πρώην Γιουγκοσλαβίας η UNPROFOR, με εντολή την παρεμβολή ανάμεσα στους αντιμαχόμενους. Παράλληλα, για πρώτη φορά, αναπτύχθηκε στο έδαφος της ΠΓΔΜ και η UNPREDEP.

Η διαμορφωθείσα κατάσταση στην Β-Η, λόγω μη αποδοχής του ειρηνευτικού σχεδίου, έντασης των συγκρούσεων, σοβαρά διεθνή αντικρουόμενα συμφέροντα κ.λ.π., οδήγησαν τα Η.Ε., να αποσύρουν τις δυνάμεις της UNPROFOR από την πρώην Γιουγκοσλαβία.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας του Dayton της 21ης Νοεμβρίου 1995, της οποίας το τελικό κείμενο υπογράφηκε στο Παρίσι στις 14 Δεκεμβρίου 1995, και την έκδοση της υπ’ αρίθμ. 1031 απόφασης του ΣΑ/Ο.Η.Ε., αποφασίστηκε η σύσταση από το ΝΑΤΟ Πολυεθνικής Στρατιωτικής Δύναμης με ζώνη ευθύνης τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και ονομασία IFOR (Implementation Force - Δύναμη Επιβολής Ειρήνης). Η επιχείρηση έλαβε την κωδική ονομασία “JOINT ENDEAVOR” και το ΚΥΣΕΑ, με την υπ’ αριθμόν 1 της 10ης/1995 Συνεδρίασης του ΚΥΣΕΑ, αποφάσισε τη συμμετοχή της Ελλάδας.

Στην σύνοδο κορυφής της Κωνσταντινούπολης στις 28 Ιουνίου 2004, ελήφθη η επίσημη απόφαση από το ΝΑΤΟ, για τερματισμό της SFOR και την ανάληψη επιχείρησης υπό την Ευρωπαϊκή Ένωση την 4η Δεκεμβρίου 2004 με την επονομασία “ALTHEA”.

Παράλληλα δημιουργήθηκε Νατοϊκό Στρατηγείο στο Σεράγεβο ( NHQ Sarajevo) με έναρξη στελεχώσεως του από τον Ιούλιο 2004 και λειτουργίας του από τον Δεκέμβριο 2004.

Η Ελληνική συμμετοχή αρχικά αποτελούνταν από:
- Ένα ειδικό Λόχο Μεταφορών, δύναμης 250 ανδρών με 117 οχήματα, που εντάχθηκε στο Βελγικό Τάγμα Μεταφορών με έδρα το VISOKO, που ονομάστηκε Ελληνική Δύναμη Βοσνίας (ΕΛΔΥΒ).
- Μία Φρεγάτα και δύο Ναρκαλιευτικά, για τις ανάγκες της επιχείρησης SHARP GUARD.
- Δύο Α/Φ C-130 και 17 άνδρες ως προσωπικό υποστήριξης, με έδρα το RIMINI ΙΤΑΛΙΑΣ, για τις ανάγκες μεταφορών προσωπικού και υλικών των IFOR – SFOR.
- Δεκαπέντε Αξιωματικούς, για ενίσχυση των Στρατηγείων.

Το Νοέμβριο του 1996 το ΚΥΣΕΑ αποφάσισε την παράταση της συμμετοχής της ΕΛΔΥΒ στην πολυεθνική δύναμη, η οποία στις 20 Δεκεμβρίου μετονομάστηκε σε SFOR (Stabilization Force). Η αποστολή της ΕΛΔΥΒ, στο πλαίσιο των γενικών αποστολών της SFOR, ήταν η εκτέλεση μεταφορών εφοδίων και υλικών πάσης φύσεως από και προς τα αεροδρόμια και τα λιμάνια της Βοσνίας, με σκοπό την ανοικοδόμηση και ανασυγκρότηση της χώρας.

Η ΕΛΔΥΒ, αποτελούνταν από ένα Λόχο, συνολικής δύναμης 280 ανδρών που εγκαταστάθηκε σε στρατόπεδο στο Βίσοκο, 28 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Σεράγεβο, μαζί με δυνάμεις από το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και την Αυστρία. Το υπόψη Τάγμα Μεταφορών έλαβε την κωδική “BELUGA”, από τα αρχικά των συμμετεχόντων κρατών.

Στις 1 Απριλίου 1997 το Βέλγιο που ασκούσε τη διοίκηση του στρατοπέδου αποχώρησε από τη BELUGA και η ΕΛΔΥΒ ανέλαβε την Ηγεσία της εν λόγω δύναμης.

Στις 28 Ιουνίου 1998 μια Βουλγαρική διμοιρία, 26 ανδρών, ενσωματώνεται στην ΕΛΔΥΒ και με την αποχώρηση και του Λουξεμβούργου, η δύναμη μετονομάζεται σε HELBA (HELLAS-BULGARIA-AUSTRIA). Το όνομα αυτό ίσχυε και μέχρι αρχές του 2003, ημερομηνία επαναπατρισμού της ΕΛΔΥΒ, παρά την αποχώρηση του Αυστριακού Τάγματος Μεταφορών στις 14 Φεβρουαρίου 2000 και της Βουλγαρικής Διμοιρίας στις 14 Ιανουαρίου 2001.

Η ΕΛΔΥΒ επιτέλεσε τεράστιο έργο και έφερε σε πέρας περί τις 2000 αποστολές έχοντας διανύσει πάνω από 19 εκατομμύρια χιλιόμετρα, χωρίς κανένα ατύχημα, παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, την κακή κατάσταση των δρόμων και την επικινδυνότητα των δρομολογίων.

Μία άλλη σημαντική πρωτοβουλία της ΕΛΔΥΒ ήταν, σε συνεργασία με την Ελληνική Πρεσβεία στο Σεράγεβο και την οργάνωση "Γιατροί του Κόσμου", να συγκεντρώσει από διάφορες πόλεις της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και της Σερβίας, 22 ανάπηρα παιδάκια, τα οποία έπεσαν θύματα ναρκών κατά τη διάρκεια του πολέμου και να τα μεταφέρει στην Ελλάδα όπου παρέμειναν για 15 ημέρες.

Η εκτέλεση ενός μεγάλου αριθμού αποστολών, χωρίς την ύπαρξη ατυχήματος, καταδεικνύει την άρτια οργάνωση και τον επαγγελματισμό που διέκρινε το Ελληνικό τμήμα ενώ οι σημαντικές μεταφορικές δυνατότητές του, ήταν ζωτικής σημασίας στο Σύστημα Διοικητικής Μέριμνας της πολυεθνικής δύναμης.

Ακολούθως, η δύναμη της ΕΛΔΥΒ στα πλαίσια της SFOR μετασχηματίστηκε σε ένα Λόχο Μεταφορών με Διμοιρία Υγειονομικού και Εθνικό τμήμα υποστήριξης NSE, συνολικής δύναμης περίπου 100 ανδρών.

Επιπρόσθετα, στα Επιτελεία (HQs) της SFOR υπηρετούσαν συνολικά έξι (6) Έλληνες Αξιωματικοί.

Στη SFOR υπαγόταν επίσης η ΑΜΙΒ (Αllied Military Intelligence Battalion), στην οποία η χώρα μας συμμετείχε με 2 άνδρες και το NIC (National Intelligence Cell), στο οποίο η χώρα μας συμμετείχε με 4 άνδρες.

Στα πλαίσια της αναθεώρησης από το ΝΑΤΟ των δυνάμεών του στην Βαλκανική, από Φεβρουάριο 2003 η χώρα μας συμμετέχει στην SFOR με το Λόχο Στρατονομίας, συνολικής δύναμης περίπου 45 - 50 ανδρών, ως Leading Nation στη 
Διεθνή Στρατιωτική Αστυνομία (IMP) της SFOR με έδρα το Στρατόπεδο BUTMIR (Σεράγεβο).

Η ανωτέρω δύναμη εγκαταστάθηκε στο Στρατόπεδο BUTMIR μετά την 10 Ιαν 2003, ενώ αντίστοιχα ο Λόχος Μεταφορών επέστρεψε στην Ελλάδα περί το πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου μετά την παράδοση υλικών και οχημάτων στον Λόχο Στρατονομίας.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ “ALTHEA”

(2 Δεκεμβρίου 2004 – Σήμερα)

Το ΝΑΤΟ στη σύνοδο κορυφής της Κωνσταντινούπολης 28 και 29 Ιουνίου 2004 αποφάσισε τον τερματισμό της επιχείρησης Stabilization Force (SFOR).

Το Συμβούλιο Ασφαλείας (ΣΑ) του ΟΗΕ με την απόφαση 1551 της 9ης Ιουλίου 2004 ζήτησε τη συνέχιση της επιχείρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά την επιτυχή εκτέλεση της επιχείρησης CONCORDIA στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, αποφάσισε να αναλάβει μια μεγαλύτερη στρατιωτική επιχείρηση αυτή τη φορά στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη ως διάδοχη του ΝΑΤΟ.

Η ΕΕ την 12 Ιουλ 2004 αποφάσισε, στο ευρύτερο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας, την ανάληψη της επιχείρησης στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη με την Ονομασία ‘’ALTHEA’’. Η επιχείρηση θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διευθετήσεις του «BERLIN PLUS» μεταξύ ΝΑΤΟ και ΕΕ. Η επιχείρηση ξεκίνησε στις 2 Δεκεμβρίου του 2004 και δεν έχει προσδιορισθεί η διάρκεια της.

Η Ελλάδα συμμετέχει στην επιχείρηση, έχοντας ενταχθεί στην ομάδα κρατών (Φινλανδία, Ελλάδα, Σουηδία, Αυστρία, Ιρλανδία, Τσεχία, Σλοβενία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Τουρκία) που με επικεφαλής τη Φινλανδία ανέλαβαν τον Β. τομέα (TOUZLA) της επιχείρησης.

Από το Μάρτιο μέχρι τον Σεπτέμβριο 2005, η χώρα μας συμμετείχε και με ομάδα δύο Ε/Π CH 47 D (CHINOOK) μαζί με το απαραίτητο προσωπικό, και ασκούσε τη Δκση του Πολυεθνικού Λόχου Ελικοπτέρων τον οποίο αποτελούσαν το Βέλγιο και η Τσεχία, συνολικά 37 στελέχη.

Η αποστολή της επιχείρησης είναι να διεξάγει επιχειρήσεις στη Β-Ε με τη στρατηγική καθοδήγηση της ΕΠΑ υπό την εξουσία του Συμβουλίου, για παροχή αποτροπής, συνεχούς συμμόρφωσης με την ευθύνη της εκπλήρωσης των καθοριζομένων στα παραρτήματα 1Α και 2 του Γενικού Πλαισίου της Ειρηνευτικής Συμφωνίας του DAYTON και να συνδράμει στη δημιουργία σταθερού και ασφαλούς περιβάλλοντος σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΣΑ/ΟΗΕ, επ’ ωφελεία των προσπαθειών του Υψηλού Επιτετραμμένου του ΓΓ/ΟΗΕ.

Από 1 Δεκεμβρίου 2006 – 12 Ιουλίου 2007 η χώρα μας ανέλαβε τη Δκση του Βορείου Τομέα (MNTF – N) .

Στο πλαίσιο αυτό, διατέθηκαν:
- Ένας Ανώτατος Αξιωματικός ΣΞ, βαθμού Ταξιάρχου, ως Διοικητής.
- Ομάδα Δκσης και στελέχη στο Επιτελείο (11 άτομα).
- Σύστημα επικοινωνιών και πληροφορικής [Communication and Information Systems (CIS)].
- Επιπλέον προσωπικό (περίπου 30 άτομα), μέσα και υλικά για την διεκπεραίωση του έργου και τη λειτουργία του Τακτικού Συγκροτήματος.
- Το σύνολο του προσωπικού που ήταν τοποθετημένο ανερχόταν στα 118 άτομα.

Την τρέχουσα χρονική περίοδο, το ΓΕΣ συμμετέχει στην επιχείρηση με 2 στελέχη στο Επιτελείο της EUFOR, στην πρωτεύουσα Σεράγεβο.

KFOR

(Ιούνιος 1999 – Σήμερα)

Τον Ιούνιο 1999 και στο πλαίσιο της αποχώρησης των Γιουγκοσλαβικών δυνάμεων από το Κοσσυφοπέδιο το ΝΑΤΟ, μετά από έγκριση του ΣΑ του ΟΗΕ, αποφάσισε την ανάπτυξη μιας Πολυεθνικής Στρατιωτικής δύναμης, για την εγκαθίδρυση και διατήρηση ασφαλούς περιβάλλοντος στην περιοχή.

Κατόπιν απόφασης του ΚΥΣΕΑ στις 11 Ιουνίου 1999, η Ελλάδα συμμετείχε με Δύναμη επιπέδου Ταξιαρχίας, με την ονομασία Ελληνική Δύναμη Κοσσυφοπεδίου (ΕΛΔΥΚΟ).

Επιπλέον είχε διατεθεί ένα μεταγωγικό αεροσκάφος C-130 με προσωπικό 10 άτομα, προσωπικό 30 αξιωματικών και οπλιτών για την επάνδρωση των συμμαχικών Επιτελείων των Στρατηγείων και των Διοικήσεων καθώς και προσωπικό εντός της Ελλάδας (157 αξιωματικοί και οπλίτες) για την παροχή υποστήριξης Φιλοξενούντος Έθνους.

Η Δύναμη συμπληρωνόταν από ένα Λόχο Πεζικού με στοιχεία Μηχανικού που αποτελούταν από 60 αξιωματικούς και οπλίτες και από ένα Τμήμα Υποστήριξης Λιμένα [Sea Port Ops Unit (SPOU)] του COMMZ(S) (Communication Zone South) και ένα Τμήμα Εγκαταστάσεων συνολικής δύναμης 10 ατόμων, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Η αποστολή της είναι η δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος για τους κατοίκους του Κοσσυφοπεδίου και η ασφαλής επιστροφή των προσφύγων και των εκτοπισμένων.

Η Ταξιαρχία εγκαταστάθηκε σε στρατόπεδα στις περιοχές Κόσοβο Πόλιε (Στρατόπεδο «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»), ΟΥΡΟΣΕΒΑΤΣ (Στρατόπεδο «ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ») και ΜΗΤΡΟΒΙΤΣΑΣ. (Στρατόπεδο «TOBACCO FACTORY»). Τα ανωτέρω Στρατόπεδα δημιουργήθηκαν εξ ολοκλήρου και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα από τους Έλληνες στρατιωτικούς - κυρίως από τους άνδρες που ανήκαν στο 34 Τάγμα Μηχανικού.

Η ΕΛΔΥΚΟ εκτέλεσε εκατοντάδες αποστολές Αναγνωρίσεως, Συνοδείας, Ασφαλείας και Ελέγχου Κυκλοφορίας.Επάνδρωσε 7 σημεία ελέγχου δρομολογίων (Check Points) και ανέλαβε την οργάνωση και τη διεύθυνση των αποστολών ελέγχου κυκλοφορίας στον οδικό άξονα που συνδέει την ΠΓΔΜ με την ΠΡΙΣΤΙΝΑ και στο συνοριακό σταθμό Κοσσυφοπεδίου-ΠΓΔΜ. Επιπλέον, οι Έλληνες στρατιωτικοί φρουρούσαν νυχθημερόν, 2 σημεία συγκέντρωσης όπλων που παραδίδονται από τον UCK και συγχρόνως προετοίμαζαν τη μεταφορά και την καταστροφή του συγκεκριμένου οπλισμού. Πολύ σημαντική στιγμή του ελληνικού τμήματος, είναι η ανακάλυψη αποθήκης με μεγάλες ποσότητες όπλων και πυρομαχικών. Η αποστολή αναγνωρίσθηκε από την KFOR ως η δεύτερη σε σπουδαιότητα και σε επιτυχία αποστολή που είχε πραγματοποιηθεί μέχρι τότε στο ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ. Η ΕΛΔΥΚΟ έχει καταστρέψει πάνω από 4000 όπλα διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων τα οποία είχε προηγουμένως κατασχέσει η KFOR από κρυψώνες παραστρατιωτικών οργανώσεων ή εγκληματικών στοιχείων. Η καταστροφή των όπλων έγινε από Έλληνες στρατιώτες στην κλίβανο εργοστασίου μεταλλουργίας.

Επιπλέον, η Ελληνική Δύναμη παρείχε 24ωρη προστασία σε Χριστιανικές Εκκλησίες στη Ζώνη Ευθύνης της. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της άμεσης ενέργειας Ελληνικής περιπόλου, για τη διάσωση της Εκκλησίας του Αγίου Ούρου στο κέντρο του ΟΥΡΟΣΕΒΑΤΣ, που κινδύνεψε από εμπρησμό. Όλα τα ιερά κειμήλια διασώθηκαν και παραδόθηκαν για φύλαξη στην Ιερά Μονή της ΓΚΡΑΤΣΑΝΙΤΣΑ. Σημαντική ήταν η προσφορά της Δύναμης στη μεταφορά, τη συνοδεία και τη διανομή της ανθρωπιστικής βοήθειας όπως στην περίπτωση των 160 τόνων ανθρωπιστικής βοήθειας, από την οργάνωση "FOCUS", που διανεμήθηκε σε διάφορα χωριά του ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟΥ. Η συνεισφορά της ΕΛΔΥΚΟ στην τοπική κοινωνία επεκτεινόταν και στον τομέα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Το ιατρικό προσωπικό είχε εξετάσει πάνω από 2000 άτομα στο ΟΥΡΟΣΕΒΑΤΣ και το ΚΟΣΟΒΟ ΠΟΛΙΕ.

Με την υπ' αριθμόν 152 του 2001 Εγκύκλιο Διαταγή του ΥΕΘΑ απονεμή¬θηκε ο Πολεμικός Σταυρός Α' Τάξεως στις Σημαίες των 34η Μ/Κ ΤΑΞ, 501 Μ/Κ ΤΠ και 507 Μ/Κ ΤΠ. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2003 ο Διοικητής της KFOR απένειμε Ειδική Τιμητική Διάκριση στο 507 Μ/Κ ΤΠ. Επιπλέον η εκτέλεση ενός μεγάλου αριθμού αποστολών με μηδενικό αριθμό ατυχημάτων, καταδεικνύουν το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και τον επαγγελματισμό που διακρίνει την ΕΛΔΥΚΟ.

Στα πλαίσια της μείωσης των δυνάμεων της KFOR, σταδιακά από τον Ιανουάριο του 2003, η Ελλάδα απέσυρε το Στρατηγείο της Ταξιαρχίας και όλες τις Μονάδες της, εκτός από τα Μ/Κ ΤΠ Βορείου (ΜΗΤΡΟΒΙΤΣΑ) και Νοτίου Τομέα (ΟΥΡΟΣΕΒΑΤΣ, τα οποία παρέμειναν στις θέσεις τους.

Από τον Αύγουστο του 2003 μέχρι τον Μάιο 2011, η ΕΛΔΥΚΟ αποτελούνταν από Εθνική Τακτική Διοίκηση (ΕΤΔ) και 2 Μ/Κ ΤΠ [από ένα στους Βόρειο και Νότιο) Τομείς], τα οποία αντικαθίσταντο κάθε έξι μήνες.

Το Μάιο 2011 επαναπατρίσθηκε το Μ/Κ ΤΠ Βορείου Τομέα.

Το Σεπτέμβριο 2012, το Μ/Κ ΤΠ Νοτίου Τομέα μεταστάθμευσε στο Στρατηγείο της KFOR στην ΠΡΙΣΤΙΝΑ και ανέλαβε τη φύλαξη του Στρατοπέδου «FILM CITY», ενώ παράλληλα η δύναμη προσωπικού μειώθηκε, σε Λόχο.

Κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο, το ΓΕΣ συμμετέχει στην επιχείρηση με τις παρακάτω δυνάμεις – μεμονωμένο προσωπικό:
• Λόχο Φύλαξης του Στρατηγείου της KFOR, δυνάμεως 90 στελεχών.
• Επιτελείς στο Στρατηγείο της Επιχείρησης.
• Ομάδες Συνδέσμων – Παρατηρητών στο Βόρειο Τομέα, δυνάμεως 21 Στελεχών.
• Προσωπικό στα ανεξάρτητα γραφεία του ΝΑΤΟ στη Βαλκανική (NLO Skopje, NATO MLO Belgrade).
• Τμήμα Υποστήριξης Λιμένα [Sea Port Ops Unit (SPOU)] στη Θεσσαλονίκη.
• Ένα Λόχο Γενικών Μεταφορών (ORF Mulitinational Transport Coy), με έδρα τη Θεσσαλονίκη, για τη μεταφορά εφεδρειών του ΝΑΤΟ στο Κοσσυφοπέδιο.

NATO HQ (NHQ) Skopje – NATO Liason Office (NLO) Skopje

(Απρίλιος 2002 – Σήμερα)

Στα πλαίσια αναθεώρησης των δυνάμεων του ΝΑΤΟ στη Βαλκανική, δημιουργήθηκε τον Απρίλιο του 2002 ένα νέο Στρατηγείο στα Σκόπια (NHQS) από τη συγχώνευση των δύο υπαρχόντων Στρατηγείων στην ΠΓΔΜ, του Στρατηγείου Μετόπισθεν της KFOR και της Ταξιαρχίας της Επιχείρησης “AMBER FOX”.

To NHQ Skopje , υπό τη διοίκηση του Ανωτέρου Στρατιωτικού Αντιπροσώπου (SMR), υπάγεται κατευθείαν στον Διοικητή των Συμμαχικών Δυνάμεων της Νοτίου Ευρώπης (COM JFC Naples) .

Το Στρατηγείο του ΝΑΤΟ στα SKOPJE παρέχει υποστήριξη στους Παρατηρητές των Διεθνών Οργανισμών με σκοπό να συμβάλει στη σταθερότητα της χώρας και της περιοχής με επιμέρους έργα, όπως παρακάτω:
• Διευκόλυνση στην ανταλλαγή και αποδέσμευση πληροφοριών, με σκοπό την υποστήριξη και τη Στρατιωτική συνεργασία με το Γενικό Επιτελείο, το Υπουργείο Άμυνας, το Υπουργείο Εσωτερικών και άλλες Κυβερνητικές Υπηρεσίες, που θα κριθούν κατάλληλες από τις αρχές του ΝΑΤΟ και Κυβέρνησης
• Συνεργασία με άλλους Διεθνείς Οργανισμούς
• Σε συνεργασία με τον πρεσβευτή του ΝΑΤΟ στην ΠΓΔΜ, εκτελεί καθήκοντα συνδέσμου με τις Κυβερνητικές αρχές ανάλογα με την περίπτωση.
• Υποστήριξη της KFOR και εξασφάλιση των γραμμών επικοινωνιών στη χώρα, συμπεριλαμβανομένου και του συντονισμού των δραστηριοτήτων των Εθνικών Στοιχείων Υποστήριξης.

Τον Απρίλιο 2012, το Στρατηγείο μετονομάσθηκε σε NLO Skopje.

 

Το ΓΕΣ συμμετέχει στην επάνδρωση του Στρατηγείου με 1 Αξιωματικό.

NATO Military Liaison Office (MLO) Belgrade

Η πρωταρχική αποστολή του Γραφείου Στρατιωτικού Συνδέσμου του ΝΑΤΟ στο Βελιγράδι Σερβίας είναι να αποτελεί ένα συνδετικό στοιχείο με τις Στρατιωτικές Αρχές της χώρας σχετικά με τις πρακτικές της εφαρμογής της Μεταβατικής Συμφωνίας μεταξύ του ΝΑΤΟ και της Σερβίας, η οποία υπογράφθηκε στις 18 Ιουλίου 2005.

Ο σκοπός της Συμφωνίας αυτής ήταν να βελτιώσει τη ροή ΔΜ προς και μεταξύ των Επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ στα Δυτικά Βαλκάνια.

Το Γραφείο διευκολύνει την υλοποίηση του Προγράμματος PfP (Partnership for Peace Program) της Σερβίας με το ΝΑΤΟ και παρέχει βοήθεια στις διπλωματικές – δημόσιες ενέργειες του ΝΑΤΟ στην περιοχή. Επίσης υποστηρίζει το Αμυντικό Κλιμάκιο Αναμόρφωσης (Defense Reform Group) μεταξύ της Σερβίας και του ΝΑΤΟ της Σερβίας που λειτουργεί από το Φεβρουάριο 2006. Το Defense Reform Group συνδιοικείται από τη Σερβία και το ΝΑΤΟ και δημιουργήθηκε για να παρέχει συμβουλές και βοήθεια στις Σερβικές Αρχές, έτσι ώστε αυτές να αναμορφώσουν και εκσυγχρονίσουν τις Σερβικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Το ΓΕΣ συμμετέχει στην επάνδρωση του Γραφείου με έναν Αξιωματικό.

ΕΛΔΑΦ – ΤΕΣΑΦ

(19 Φεβρουαρίου 2002 – Νοέμβριος 2012)

Μετά την ανατροπή του καθεστώτος των Ταλιμπάν από τη Βόρεια Συμμαχία το 2001 και προκειμένου να αποκατασταθεί κλίμα ασφαλείας στην πρωτεύουσα Καμπούλ, ώστε να διεξαχθούν δημοκρατικές εκλογές, δημιουργήθηκε από το ΝΑΤΟ η «Διεθνής Δύναμη Ασφαλείας και Βοήθειας» (ISAF – International Security Assistance Force).
 

Την 15 Ιαν 2002, το ΚΥΣΕΑ, με την υπ' αριθ. 3/2002 απόφασή του, ενέκρινε την ανάπτυξη Ελληνικής Δύναμης στο Αφγανιστάν (ΕΛΔΑΦ) και συγκεκριμένα στην περιοχή της ΚΑΜΠΟΥΛ και των περιχώρων της, βασιζόμενο στη συμφωνία της Βόννης της 5 Δεκεμβρίου 2001 και στο ψήφισμα 1510 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ (η μη ανάπτυξη Ελληνικών τμημάτων εκτός Καμπούλ αποτελεί εθνικό περιορισμό).
Με έναρξη την 19 Φεβρουαρίου 2002, αναπτύχθηκαν οι παρακάτω δυνάμεις:
- Ελληνικός Λόχος Μηχανικού Ειρηνευτικών Αποστολών (ΕΛΜΧΕΑ).
- Τμήματα υποστήριξης και ασφαλείας.
- Δυο αεροσκάφη C-130, για εκτέλεση αερομεταφορών (στο Καράτσι του Πακιστάν).
- Τμήμα για υποστήριξη της Επιχείρησης (National Support Element – NSE) στο Καράτσι.
- Μικρός αριθμός επιτελών - συνδέσμων Αξκών, στα διάφορα επιτελεία της ISAF.

Η συνολική δύναμη της Ελληνικής αποστολής ανήρχετο στους 175 άνδρες.
Ο σκοπός της αποστολής της ΕΛΔΑΦ ήταν:
- Να συνδράμει στην προσπάθεια της Αφγανικής κυβερνήσεως για ανοικοδόμηση και ανασυγκρότηση της χώρας, με προσφορά ανθρωπιστικής φύσεως, εκτέλεση εργασιών και παροχή συνδρομής, κοινωφελούς χαρακτήρα.
- Να προαχθεί το επίπεδο συνεργασίας των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, με τις Ένοπλες Δυνάμεις των υπολοίπων χωρών που συμμετέχουν στην ISAF.
- Να συμμετάσχει η χώρα μας, για άλλη μια φορά, στην εκτέλεση των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Η διάρκεια της παραμονής της δύναμης καθορίσθηκε αρχικά στους τρεις μήνες, μέχρι την 30 Απρ 2002. Ακολούθως, με αποφάσεις του Συμβουλίου Άμυνας (ΣΑΜ) εγκρίθηκε διαδοχικά η παράταση παραμονής της στην Καμπούλ μέχρι και σήμερα.

Σε συνέχεια των αποφάσεων του ΚΥΣΕΑ, η ΕΛΔΑΦ μετονομάσθηκε σε ΤΕΣΑΦ (Τάγμα Ειδικής Συνθέσεως Αφγανιστάν). Το ΤΕΣΑΦ, δυνάμεως 122 Αξιωματικών – Υπαξιωματικών, ήταν επιφορτισμένο με την εκτέλεση έργων υποδομής, ως εξής:
- Κατασκευή κτιρίων υποστήριξης τεχνικών υπηρεσιών στο αεροδρόμιο της Καμπούλ.
- Εκπαίδευση Αφγανών στρατιωτών.
- Διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας.
Στο πλαίσιο της ανθρωπιστικής βοήθειας προς την κυβέρνηση και το λαό του Αφγανιστάν, οι Ένοπλες Δυνάμεις έχουν προσφέρει κατά καιρούς διάφορα μέσα και υλικά, όπως ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, περονοφόρο όχημα, ημιφορτηγά οχήματα, σκηνές, GPS, εξοπλισμό καθαρισμού νερού κλπ. Οι άνδρες του ΤΕΣΑΦ επίσης, έχουν μοιράσει πολλές φορές στα σχολεία της περιοχής της Καμπούλ συνολικά 7500 στολές, 1200 τζάκετ, λοιπό ρουχισμό και σχολικά / παιδικά είδη που διετέθησαν από τη ΧΑΝΘ, καθώς και ποσότητες τροφίμων και μερίδες ξηράς τροφής. Τέλος αναφέρεται η παροχή υποστήριξης (ρουχισμός, τρόφιμα, εκτέλεση εργασιών, φιλοξενία παιδιών και συνεχείς επισκέψεις) του ΤΕΣΑΦ στο Σχολείο Κωφαλάλων της Καμπούλ.
Το ΤΕΣΑΦ επαναπατρίσθηκε το Νοέμβριο 2012, έχοντας επιτελέσει σημαντικό έργο στην ανασυγκρότηση του Αφγανιστάν.
Την τρέχουσα χρονική περίοδο, το ΓΕΣ συμμετέχει στην ISAF με επιτελείς στο Στρατηγείο της Επιχείρησης, καθώς και στο Στρατηγείο της IJC (ISAF Joint Command).


299 Κινητό Χειρουργικό Νοσοκομείο Εκστρατείας (ΚΙΧΝΕ)

(22 Αυγούστου 2005 – 02 Απριλίου 2007)
Από 22 Αυγούστου 2005 αναπτύχθηκε στην ΚΑΜΠΟΥΛ, και παρέμεινε μέχρι την 02 Απριλίου 2007, το 299 Κινητό Χειρουργικό Νοσοκομείο Εκστρατείας (ΚΙΧΝΕ), το οποίο ήταν Ιατρονοσηλευτική Μονάδα 30 κλινών και δύναμης 47 στελεχών.
Η μονάδα λειτούργησε επιχειρησιακά εντός του Διεθνούς αεροδρομίου της Καμπούλ (Kabul International Airport - ΚΑΙΑ). Παρείχε υποστήριξη στο προσωπικό της ΕΛΔΑΦ και στο προσωπικό της ISAF. Επίσης οργάνωσε εκπαιδεύσεις ειδικευμένων Αφγανών ιατρών πολιτικών νοσοκομείων.
Στη συγκρότηση της συνεισέφεραν και οι χώρες της Αδριατικής Χάρτας (Αλβανία - Κροατία - FYROM), με έναν Αξιωματικό και 3 Υπαξιωματικούς η κάθε μία. Επίσης, η Βουλγαρία και η Ουγγαρία είχαν διαθέσει μία χειρουργική Μονάδα.


Ταξιαρχία Νότιο – Ανατολικής Ευρώπης

(South Eastern Europe Brigade –
SEEBRIG)
(Φεβρουάριος – Αύγουστος 2006)
Επιπλέον, η Ελλάδα έχει συνεισφέρει είκοσι οκτώ (28) στελέχη στο Στρατηγείο της SEEBRIG, το οποίο ανέλαβε τη Διοίκηση της Πολυεθνικής Ταξιαρχίας της Καμπούλ (Kabul Multinational Brigade – ΚΜΝΒ), από το Φεβρουάριο έως τον Αύγουστο του 2006.

Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt

EUTM MALI

(13 Απριλίου 2013 – Σήμερα)

Στις 21 Μαρτίου 2012 εκδηλώθηκε στρατιωτικό πραξικόπημα στο Μάλι και επίθεση εναντίον του προεδρικού μεγάρου και του κτιρίου της κρατικής τηλεόρασης.
Την εξουσία ανέλαβε ο Λοχαγός Αμάντου Σανόγκο (Amandu Sanogo), πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας.

Λίγες ώρες μετά την ανάληψη της εξουσίας, οι στασιαστές έκλεισαν τα σύνορα της χώρας, ενώ οι αντάρτες Τουαρέγκ και ισλαμιστές κατέλαβαν τρεις πόλεις στο Β. Μάλι.
Στις 06 Απριλίου 2012, το Εθνικό Απελευθερωτικό Κίνημα του Αζαγουάντ (Azawad), που αποτελείται από Ισλαμιστές της ομάδας Άνσαρ Ντιν (Ansar Dine), από Τουαρέγκ και μέλη της Αλ Κάιντα (Al Qaeda) , κήρυξε την ανεξαρτησία του Αζαγουάντ, μίας περιοχής του βορείου Μάλι.

Η κατάσταση ανησύχησε ιδιαίτερα τη Γαλλία, η οποία εξακολουθεί να ασκεί επιρροή στην περιοχή της Δυτικής Αφρικής, και ανακοίνωσε μέσω του υπουργού άμυνας ότι «είναι πιθανή η διεξαγωγή στρατιωτικής επιχείρησης, στην οποία θα ηγηθούν αφρικανικά κράτη με την υποστήριξη ξένων δυνάμεων, προκειμένου να δοθεί τέλος στις συγκρούσεις».

Στις 17 Ιανουαρίου 2013, σε έκτακτη σύσκεψη των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης την οποία συγκάλεσε η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Κάθριν Άστον, εκδόθηκε κοινό ανακοινωθέν στο οποίο τονίζεται η συμπαράσταση όλων των κρατών – μελών στην προσπάθεια της Γαλλίας και η απόφαση διοργάνωσης ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής αποστολής με την ονομασία «EUTM MALI (European Training Mission Mali)».

Η αποστολή αφορά την παροχή εκπαιδεύσεως στις ΕΔ του Μάλι και όχι στην καθ’ οιονδήποτε τρόπο εμπλοκή / συμμετοχή των δυνάμεων της ΕΕ σε ένοπλες συγκρούσεις. Η αρχική εντολή (mandate) της αποστολής ίσχυε για χρονική περίοδο 15 μηνών (έως το Μάιο 2014).

Η έδρα του Συμμαχικού Στρατηγείου της Αποστολής (Mission HQ–MHQ) εγκαταστάθηκε τον Απρίλιο 2013 στην πρωτεύουσα του Μάλι BAMAKO, ενώ το Κέντρο Εκπαιδεύσεως (Mission Training Camp) στην πόλη KULIKORO, 57 χιλ. Β-Α του BAMAKO.

Στις 19 Φεβρουαρίου 2014, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου H. VAN ROMPUY ανακοίνωσε από το BAMAKO ότι η Ε.Ε. παρέτεινε μέχρι το 2016 τη στρατιωτική αποστολή της για την εκπαίδευση των ΕΔ του Μάλι.
Με απόφαση του ΚΥΣΕΑ, το ΓΕΣ διέθεσε από την έναρξη της αποστολής τέσσερεις Αξιωματικούς – Υπαξιωματικούς, οι οποίοι αποτέλεσαν την Ομάδα Εκπαιδευτών Πληροφοριών.

Alt
Alt
Alt

ΚΕΝΤΡΟΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σε εφαρμογή του ψηφίσματος 2127 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ της 5 Δεκ 13, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 15 Ιαν 14, καθόρισε το Ελληνικό Στρατηγείο Επιχειρήσεων της ΕΕ (ΕΣΕΕΕ/EL EU QHQ), ως Επιχειρησιακό Στρατηγείο της Επιχείρησης Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) της ΕΕ στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία για την εκτέλεση της επιχείρησης EUFOR RCA της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

NATO Mission in Iraq (NMI)

Συμμετοχή της χώρας μας στη Μη Μάχιμη Αποστολή του ΝΑΤΟ (ΝΑΤΟ Μission in Ιraq - NMI) στο ΙΡΑΚ με τη διάθεση ενός (1) Αξκού του ΣΞ και ενός Υπξκού της ΠΑ.

Έναρξη της εθνικής συμμετοχής την 16 Φεβ 19.

Αποστολή της ΝΜΙ είναι η εκπαίδευση και υποστήριξη των Δυνάμεων Ασφαλείας του Ιράκ (Iraqi Security Forces – ISF), κατόπιν αιτήματός τους στο ΝΑΤΟ.

Έδρα των 2 στελεχών, το Στρατηγείο της αποστολής (ΝΜΙ – HQ), που βρίσκεται στην πρωτεύουσα ΒΑΓΔΑΤΗ.