Search form

Προμήθειες

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο ΤΜ προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Aνοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό, Συμφωνίας Πλαίσιο 4ετούς Διάρκειας, για την Προμήθεια Φαρμακευτικών Προϊόντων (Εμβόλια Μηνιγγίτιδας) για Κάλυψη Αναγκών και των Τριών Κλάδων ΕΔ (ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΓΕΑ), με κριτήριο ανάθεσης Συμφωνίας Πλαίσιο τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή (Π.Τ.) κατά είδος των υλικών, σύμφωνα με το τεύχος της διακήρυξης, συνολικού προϋπολογισμού: επτά εκατομμυρίων εκατόν τριάντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα ευρώ (7.139.440,00 €) άνευ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 401 ΓΣΝΑ ανακοινώνει τη διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού, για την «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ» για τις ανάγκες του 401 ΓΣΝΑ, για το 401 ΓΣΝΑ, την 22 Ιανουαρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η 98 ΑΔΤΕ προβαίνει στη Διακήρυξη Διαπραγμάτευσης Σύναψης Σύμβασης και Υλοποίησης Παροχής Υπηρεσιών Σίτισης στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής(ΚΕ.Π.Υ) / Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) της Νήσου Λέσβου.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών θα προβεί στη διενέργεια επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια γλυκισμάτων, για κάλυψη αναγκών των κυλικείων – ΚΨΜ και του συσσιτίου των Μονάδων – Υπηρεσιών των Φρουρών Τρικάλων και Καρδίτσας.

Διαβάστε περισσότερα

 

Προκηρύσσουμε  Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό υπ’ αριθμό 1/2019  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής(χαμηλότερη προσφορά,  για την ανάδειξη προμηθευτή για την  Προμήθεια -εγκατάσταση και θέση σε παραγωγική λειτουργία ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματατος ανοιχτού κώδικα διαχείρισης πόρων για τις ανάγκες της 441 ΑΒΥΥ ,  (CPV: 48000000-8) προϋπολογισμού 35.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και  κρατήσεων 14,22032% υπέρ τρίτων.

Διαβάστε περισσότερα

 

Προκηρύσσουμε  1ο Επαναληπτικό Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό υπ’ αριθμό 5/2018  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την ανάδειξη προμηθευτή για την  Προμήθεια - εγκατάσταση συστήματος υγρής χρωματογραφίας με ανιχνευτή διάταξης διόδων ,  CPV: 38432200-4) προϋπολογισμού 44.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και νόμιμων κρατήσεων 14,22032% υπέρ τρίτων.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια  διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη, μέσω της υποβολής προσφορών στα πλαίσια του άρθρου 118 του ν.4412/2016 (χρηματικά όρια έως 20.000,00 ευρώ Απευθείας Ανάθεσης) για την παροχή Υπηρεσιών «Εντομοκτονίας-μυοκτονίας-οφιοαπώθησης»

Διαβάστε περισσότερα

Το 414 ΣΝΕΝ/4ο Γραφείο ανακοινώνει την διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με ενσφράγιστες προσφορές,  για την ανάδειξη μειοδότη ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ για την προμήθεια ενός συστήματος υπερηχοτομογράφου του 414 ΣΝΕΝ, (αναλυτικά όπως Παράρτημα «Δ» των όρων του Διαγωνισμού), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις διατάξεις του Ν.4412/2016 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και νόμιμων κρατήσεων υπέρ τρίτων προϋπολογισμού 37.200,00 €.

 Διαβάστε περισσότερα

 

Η 98 ΑΔΤΕ προβαίνει στη Διακήρυξη Διαπραγμάτευσης Σύναψης Σύμβασης και Υλοποίησης Παροχής Υπηρεσιών Σίτισης στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής(ΚΕ.Π.Υ) / Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) της Νήσου Λέσβου.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η 96 ΑΔΤΕ προβαίνει στη Διακήρυξη Διαπραγμάτευσης Σύναψης Σύμβασης και Υλοποίησης Παροχής Υπηρεσιών Σίτισης στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής(ΚΕ.Π.Υ) / Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) της Νήσου Χίου.

Διαβάστε περισσότερα