Search form

Προμήθειες

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 102/2018 για την προμήθεια «Οδοντιατρικά και Παραοδοντιατρικά Όργανα και Συσκευές», CPV: 33130000-0, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας σαράντα εννέα χιλιάδων (49.000,00€) ευρώ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε, Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 101/2018 για την προμήθεια «Μη Χημικά Ιατρικά Αναλώσιμα », CPV:33141000-0, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας δέκα χιλιάδων τριακοσίων είκοσι επτά ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (10.327,32€) ευρώ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η 442 ΠΑΥΥ / 4Ο Γραφείο, ανακοινώνει τη διενέργεια: Διενέργεια διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη, μέσω της υποβολής προσφορών στα πλαίσια του άρθρου 118 του ν.4412/2016 (χρηματικά όρια έως 20.000,00 ευρώ Απευθείας Ανάθεσης) με αριθμό διακήρυξης 1/2018 για την «Προμήθεια Ηλεκτροκίνητου Ανυψωτικού Μηχανήματος».

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια διαγωνισμού  υπ’αριθμ 96/2018 για την  για την Προμήθεια «Ενός σετ τρυπανιού με φορτιστή, κεφαλές τρυπανιού κατάλληλες για χειρουργεία οστεοσύνθεσης και ολικών αρθροπλαστικών καθώς και γυψοπρίονο με δυνατότητα εναλλαγής τροχού».

Διαβάστε περισσότερα

 

Η 98 ΑΔΤΕ προβαίνει στη Διακήρυξη Διαπραγμάτευσης Σύναψης Σύμβασης και Υλοποίησης Παροχής Υπηρεσιών Σίτισης στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής(ΚΕ.Π.Υ) / Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) της Νήσου Λέσβου.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το ΝΙΜΤΣ θα προβεί στη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, με  κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά , βάσει τιμής, με αντικείμενο την επισκευή-συντήρηση εγκαταστάσεων  του   Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 401 ΓΣΝΑ ανακοινώνει τη διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού, για την «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ» για τις ανάγκες του 401 ΓΣΝΑ, για το 401 ΓΣΝΑ, την 10  Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο ΤΜ προκηρύσσει Ηλεκτρονικό, Ανοικτό, Δημόσιο Διαγωνισμό, Ανταγωνιστικής Διαδικασίας με Διαπραγμάτευση, για την Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο 4ετούς Διάρκειας, Παροχής Υπηρεσιών Θαλάσσιας Μεταφοράς, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικού προϋπολογισμού: δεκατριών εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (13.664.000,00 €), για τα τέσσερα έτη, συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων, άνευ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

 

H Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών θα προβεί στη συνοπτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια σφολιατοειδών – αρτοσκευασμάτων και ειδών κυλικείου για τις ανάγκες των κυλικείων – ΚΨΜ και του συσσιτίου των Μονάδων - Υπηρεσιών των Φρουρών Τρικάλων και Καρδίτσας.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο ΤΜ προκηρύσσει Ηλεκτρονικό, Ανοικτό, Δημόσιο Διαγωνισμό, για τη Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο 4ετούς Διάρκειας, για την Ανάδειξη Μειοδότη - Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του 424 ΓΣΝΕ και των Συνακόλουθων Κτιρίων (Παιδικός Σταθμός, ΟΦΘ, ΦΦΘ), με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικού προϋπολογισμού: δύο εκατομμυρίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (2.084.000,00 €) για τα τέσσερα έτη, συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων, άνευ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα