Search form

Προμήθειες

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 120/2019 για την προμήθεια «Χειρουργικά γάντια», CPV:33141420-0, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα ένα χιλιάδων ευρώ (61.000,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 119/2019 για την προμήθεια «Άλλα θεραπευτικά προϊόντα», CPV:33693000-4, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 401 ΓΣΝΑ ανακοινώνει τη διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού, για την προμήθεια «ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΕΣ ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΕΙΣ» για τις ανάγκες του 401 ΓΣΝΑ, την  18  Οκτωβρίου  2019, ημέρα Παρασκευή  και  ώρα  12:00 μμ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 401 ΓΣΝΑ ανακοινώνει τη διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ» για τις ανάγκες του 401 ΓΣΝΑ, την 18 Οκτ 19 ημέρα Παρασκευή και ώρα  09:00 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 401 ΓΣΝΑ ανακοινώνει τη διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού, για την προμήθεια «XHMIKA ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ - ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ» για τις ανάγκες του 401 ΓΣΝΑ, την 18 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 πμ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 401 ΓΣΝΑ ανακοινώνει τη διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού, για την προμήθεια «ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ» για τις ανάγκες του 401 ΓΣΝΑ, την 15 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 πμ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 401 ΓΣΝΑ ανακοινώνει τη διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού, για την προμήθεια «ΠΗΚΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑIMATΟΣ» για τις ανάγκες του 401 ΓΣΝΑ, την 15 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 πμ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 882 ΤΕΜ θα προβεί στη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, με αντικείμενο την προμήθεια αλεύρου διπυρίτη (CPV 15612150-7).

Διαβάστε περισσότερα

 

Η 98 ΑΔΤΕ προβαίνει στη Διακήρυξη Διαπραγμάτευσης Σύναψης Σύμβασης και Υλοποίησης Παροχής Υπηρεσιών Σίτισης στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής(ΚΕ.Π.Υ) / Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) της Νήσου Λέσβου.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Κατασκευή Δικτύου Φυσικού Αερίου στις Εγκαταστάσεις του Στρδου «ΠΑΠΑΓΟΥ».

Διαβάστε περισσότερα