Search form

Προμήθειες

Το 401 ΓΣΝΑ ανακοινώνει τη διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού, για την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΗ  ΓΑΖΑ» για τις ανάγκες του 401 ΓΣΝΑ την  30 Σεπ 2019, ημέρα Δευτέρα κι ώρα  09:00 πμ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 125/2019, για την Ανάδειξη Μειοδότη – Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των Κτηριακών Εγκαταστάσεων του 424 ΓΣΝΕ και των Συνακόλουθων Κτηρίων (Παιδικός Σταθμός, ΟΦΘ, ΦΦΘ).

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια «Ετήσια σύμβαση σuντήρησης ανελκυστήρων και κυλιόμενων κλιμάκων»  CPV: 42416100-6, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας τριάντα έξι χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα εννέα και είκοσι λεπτών(36.679,20 €) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 401 ΓΣΝΑ ανακοινώνει τη διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Γ΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ 2019» για τις ανάγκες του 401 ΓΣΝΑ, την 30 Σεπ 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Διακήρυξη του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ».

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 401 ΓΣΝΑ ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, σε ευρώ (€),με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια μιας Πλήρους Χειρουργικής Τράπεζας μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το 401 ΓΣΝΑ ανακοινώνει τη διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού, για την προμήθεια «ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ» για τις ανάγκες του 401 ΓΣΝΑ, την 24 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 πμ.

Διαβάστε περισσότερα

Το 401 ΓΣΝΑ ανακοινώνει τη διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού, για την προμήθεια «ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ» για τις ανάγκες του 401 ΓΣΝΑ, την 24 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 πμ.

Διαβάστε περισσότερα

Το 401 ΓΣΝΑ ανακοινώνει τη διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού, για την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» για τις ανάγκες του 401 ΓΣΝΑ, την 24 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 πμ.

Διαβάστε περισσότερα

Η 98 ΑΔΤΕ προβαίνει στη Διακήρυξη Διαπραγμάτευσης Σύναψης Σύμβασης και Υλοποίησης Παροχής Υπηρεσιών Σίτισης στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής(ΚΕ.Π.Υ) / Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) της Νήσου Λέσβου

Διαβάστε περισσότερα