ΕΠ.ΟΠ. 2022

Οι διαδικασίες του διαγωνισμού πρόσληψης ΕΠ.ΟΠ. για το έτος 2022 ολοκληρώθηκαν.