Κατάταξη Επιτυχόντων στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών

  • Home
  • /
  • Κατάταξη Επιτυχόντων στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών
Κατάταξη Επιτυχόντων στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών
03/09/2020 16:16

Από το Γενικό Επιτελείο Στρατού ανακοινώνεται ότι, οι επιτυχόντες στη ΣMY κατά τις πρόσφατες Γενικές Εξετάσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καλούνται να καταταγούν την 14 Σεπ 20 ημέρα Δευτέρα και ώρα 07:30 στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (Τρίκαλα Θεσσαλίας), με τα καθορισθέντα δικαιολογητικά στη συναφή εγκύκλιο προκήρυξης του διαγωνισμού επιλογής (ΕΔΥΕΘΑ 12/2020)

Πληροφορίες για τους νέους Σπουδαστές βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Σχολής: smy.army.gr.