Πίνακας Απορριπτέων ΟΒΑ για Παράταση της Ανακατάταξης - Επανακατάταξής τους

  • Home
  • /
  • Πίνακας Απορριπτέων ΟΒΑ για Παράταση της Ανακατάταξης - Επανακατάταξής τους
Πίνακας Απορριπτέων ΟΒΑ για Παράταση της Ανακατάταξης - Επανακατάταξής τους

Κοινοποιοείται Πίνακας Απορριπτέων ΟΒΑ για Παράταση της Ανακατάταξης - Επανακατάταξής τους.

Συνταγματάρχης (ΑΣ) Ιωάννης Χειμαριός
Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΣ