Τρόπος χορήγησης Καταστάσεων Επιβίβασης στο μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό, στους Εφέδρους Αξιωματικούς, στους Δοκίμους Εφέδρους Αξιωματικούς και Οπλίτες των Ενόπλων Δυνάμεων

  • Home
  • /
  • Τρόπος χορήγησης Καταστάσεων Επιβίβασης στο μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό, στους Εφέδρους Αξιωματικούς, στους Δοκίμους Εφέδρους Αξιωματικούς και Οπλίτες των Ενόπλων Δυνάμεων
PDF icon Download PDF (112.46 KB)
ΦΕΚ Β' 2974/2012
New: