ΕΛΑΦΡΥ ΤΘ ΟΧΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ VBL

  • Home
  • /
  • ΕΛΑΦΡΥ ΤΘ ΟΧΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ VBL
vbl.jpg

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Βάρος    3,800 χλγ
Μήκος    4,095μ
Πλάτος    2,020μ
Οπλισμός    Αναλόγως αποστολών δύναται να φέρει Α-Τ όπλα, πολ/λο 0,50'', πολ/λο 7,62χιλ και πολ/λο βομβίδων 40χιλ.
Πλήρωμα    3 άτομα

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
Μέγιστη Ταχύτητα    95 χλμ/ω
Υπέρβαση κάθετου εμποδίου    0,90μ – δυνατότητα πλέυσης
Αυτονομία    600 χλμ

ΔΙΑΦΟΡΑ
Χώρα Προέλευσης    Γαλλία