ΟΧΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ MS 240 GD ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛ/ΛΟΥ 7,62χιλ

Alt

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Βάρος    1,850χλγ
Μήκος    4,165μ
Πλάτος    2,020μ
Οπλισμός    Πολ/λο 7,62χιλ
Πλήρωμα    3 άτομα

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
Μέγιστη Ταχύτητα σε οδό    115 χλμ/ω
Μέγιστη Ταχύτητα εκτός οδού    56 χλμ/ω
Μεγίστη Ικανότητα αναρρίχησης    80%
Βάθος Υδάτινου Κωλύματος    60 εκ
Αυτονομία    538,5 χλμ

ΔΙΑΦΟΡΑ
Χώρα Προέλευσης    Γερμανία
Χώρα Κατασκευής    Ελλάς