ΟΧΗΜΑ HUMMER Μ1025Α2 ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΥΒΟΛΟΥ 0,50’

Alt

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Βάρος    4.676 χλγ
Μήκος    4,839μ
Πλάτος    2,16μ
Οπλισμός    Πολ/λο 0,50''
Πλήρωμα    3 άτομα

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
Μέγιστη Ταχύτητα    88 χλμ/ω
Υπέρβαση κάθετου εμποδίου    Ναι
Δυνατότητα πλεύσης    Ναι
Δυνατότητα διέλευσης υδάτινου κωλύματος με ειδική συλλογή    1,52μ
Αυτονομία    515 χλμ

ΔΙΑΦΟΡΑ
Χώρα Προέλευσης    Η.Π.Α.
Χώρα Κατασκευής    Ελλάς