Βυτιοφόρο Όχημα Μεταφοράς Καυσίμων Μ49 2 ½ Τον

Alt

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μήκος     6,60 μέτρα
Πλάτος     2,45 μέτρα
Ύψος     2,45 μέτρα
Βάρος     12 τον.
Ισχύς Κινητήρα     127 HP
Χωρητικότητα Καυσίμου     189 λίτρα

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ - ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
Μεταφορά 1200 γαλονιών καυσίμου
Χορήγηση καυσίμων με βαρύτητα ή μέσω της αντλίας του
Πλήρωση με καύσιμα από εξωτερική δεξαμενή με βαρύτητα ή μέσω της αντλίας του
Δύναται να χρησιμοποιηθεί ως αποθηκευτικός χώρος αποθεμάτων

ΚΥΡΙΑ ΜΕΡΗ
Πλαίσιο
Θάλαμος οδηγήσεως
Δεξαμενή μεταφοράς καυσίμου
Αντλητικό συγκρότημα με φιλτροδιαχωριστή ξένων σωμάτων

ΧΡΗΣΗ
Χρησιμοποιείται για τη μεταφορά αεροπορικού καυσίμου

ΔΙΑΦΟΡΑ
Χώρα Προέλευσης     ΗΠΑ
Έτος Εισόδου στον Ε.Σ.     1962

Λεπτομέρειες περί της λειτουργίας και του χειρισμού του οχήματος, περιλαμβάνονται στο Τεχνικό Εγχειρίδιο του κατασκευαστή και στο ΤΕ 34-230.