Δείτε φωτογραφικό υλικό από τις δραστηριότητες του ΚΕΠΥΕΣ :