Οι εγκαταστάσεις της Μονάδας αποτελούνται από τα Γραφεία, τα Computer Rooms, το Printer Room, την Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων, το Επισκευαστικό Κέντρο Υλικών Πληροφορικής, την Βιβλιοθήκη, και  τον Χώρο Ψυχαγωγίας των Οπλιτών. Ο υπάρχων ενεργός και παθητικός εξοπλισμός πληροφορικής της Μονάδας είναι σύγχρονης τεχνολογίας και υψηλής διαθεσιμότητας.