401 ΓΣΝΑ - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 48/2018

  • Home
  • /
  • 401 ΓΣΝΑ - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 48/2018
401 ΓΣΝΑ - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 48/2018

Το 401 ΓΣΝΑ ανακοινώνει τη διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ» για τις ανάγκες του 401 ΓΣΝΑ, για το 401 ΓΣΝΑ, την 28 Αυγούστου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα