401 ΓΣΝΑ - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 42/2018

  • Home
  • /
  • 401 ΓΣΝΑ - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 42/2018
401 ΓΣΝΑ - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 42/2018

Το 401 ΓΣΝΑ ανακοινώνει τη διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΏΝ» για τις ανάγκες του 401 ΓΣΝΑ, για το 401 ΓΣΝΑ, την 5 Σεπ 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα  09:00 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα