Διαμόρφωση 4 Ξενώνων στο 424 ΓΣΝΕ

  • Home
  • /
  • Διαμόρφωση 4 Ξενώνων στο 424 ΓΣΝΕ
Διαμόρφωση 4 Ξενώνων στο 424 ΓΣΝΕ

Το πρώτο εξάμηνο του 2018, στο πλαίσιο της μέριμνας για το προσωπικό, περατώθηκε η διαμόρφωση 4 ξενώνων στο χώρο του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Εκπαίδευσης (424 ΓΣΝΕ), στη Θεσσαλονίκη. Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα στα εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελέχη, της προσωρινής διαμονής με χαμηλό κόστος.