424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 72/2019

  • Home
  • /
  • 424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 72/2019
424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 72/2019
03/06/2019 11:29

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια: Συνοπτικός Διαγωνισμός, με αριθμό διακήρυξης 72/2019 για την «Προμήθεια ανταλλακτικών αντλιών του συστήματος αέριας χρωματογραφίας φασματομετρίας μάζας του νοσοκομειακού φαρμακείου».

Διαβάστε περισσότερα