424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 149/2018

  • Home
  • /
  • 424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 149/2018
424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 149/2018

Το 424 ΓΣΝΕ / Γραφείο Προμηθειών ανακοινώνει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για τη «Σύναψη σύμβασης συντήρησης και επισκευής με ανταλλακτικά για δέκα (10) μηχανήματα της ΜΤΝ».

Διαβάστε περισσότερα